Politica de confidențialitate și cookies

I. INFORMAȚII GENERALE

Art.1 Societatea DODO PIZZA LUJERULUI S.R.L., cu sediul social în Sat Tamasi, Comuna Corbeanca, str. Alunisului nr. 2A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/670/2016, CUI RO 25834486, în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului francizadodo.ro și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislația națională și de Regulamentul General privind Protectia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra în vigoare de la data de 25 mai 2018, respecta dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-ul și asigura protectia corecta a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori și utilizatori.

Art.2  Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem date prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. 

Art.3  Vă îndemnăm să citiți cu atenție acest document. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile utilizării site-ului francizadodo.ro  (denumit în continuare „site-ul”) și plasării de comenzi de produse și servicii prin intermediul site-ului. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate în prezentul document, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

II. TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE, REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Art.1 Vizitatori – persoane care accesează pagina de website: www.francizadodo.ro , anonimi;

Art.2 Utilizatori – persoane care utilizează site-ul și completează formularele de contact din website.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ului (în acest sens vă solicităm să consultați Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completați online informații cu caracter personal, societatea noastra le poate utiliza ulterior in scopul declarat în acest document.

Art.3  Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie:

(1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu, 

(2) să fiți de acord cu Termenii și cu Politicile de protecție a datelor cu caracter personal; și 

(3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Art.4  Servicii către minori.  Site-ul nu prestează servicii și nu vinde produse către minori. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să apelați la un părinte/tutore pentru a plasa comanda în numele dvs sau a autoriza plasarea unei comenzi. Pentru mai multe informații ne poți contacta oricând la adresa de e-mail franciza@dodo.ro.

Art.5 Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Art.6 Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul website-ului www.francizadodo.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de DODO PIZZA LUJERULUI SRL, în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Art.7 Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din www.francizadodo.ro sunt:

 • numele și prenumele;
 • adresa e-mail;
 • numărul de telefon;

Art.8 În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completați formularele de utilizator pe site, ne puteți transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Art.9 Pentru situațiile în care datele dumneavoastra personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

Art.10 Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați prin completarea formularului de utilizator de la secțiunea respectivă din site sunt:

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line, privind plasarea de comenzi de produse și servicii prin intermediul website-ului;
 • pentru a primi informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre;
 • pentru a va transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veți fi informați cu toate noutățile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră.
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de oferta, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract.
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.
 • pentru interesul legitim al societății; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente;
 • pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Art.11  În cazul vizitatorilor site-ului, DODO PIZZA LUJERULUI SRL nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția adresei IP și a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați politica de confidențialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor și secțiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

Art.12  DODO PIZZA LUJERULUI SRL urmărește interesul legitim al comunicării ușoare cu clienții săi, atragerea de noi clienți, și monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfășurarea activității economice curente.

Art.13  Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute și de către operatorii noștri asociați sau împuterniciți, după cum urmează:

 • programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanța, modificarea aplicației, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web.
 • colaboratori ai departamentul de marketing și reclamă al companiei.

Art.14 Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. În cazul în care se solicită plasarea unei comenzi, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizarii relației dintre ofertant și client;
 2. În cazul clienților care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioada egală cu durata contractuală, plus perioada necesara pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare și la protectia intereselor societății;
 3. Pentru ceilalți utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la lit.a) și lit.b) de mai sus, datele vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea dvs. la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.
 4. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează și nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie.

Art.15  DODO PIZZA LUJERULUI SRL nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alți terți, în afara celor menționați. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parțial (ex: e-mail – se utilizează numai numele și prenumele, formula de adresare domn/doamna și adresa e-mail).

Art. 16  Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, sunteți de acord și vă asumați obligația să respectați următoarele reguli:

 • Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
 • Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
 • Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa în instanțele de judecată competente pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Art. 17 Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile și cerințele de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa instanțelor de judecată competente pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

 

III. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Art.1 Colectarea și prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană și legislația națională, astfel:

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (U.E.) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), cu mențiunea ca acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.
 • Constituția României, republicată (art. 26);
 • Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale A.N.S.P.D.C.P.).

IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL, RETRAGEREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.1 Utilizatorii site-ului www.francizadodo.ro au posibilitatea exercitarii urmatoarelor drepturi în relatie cu DODO PIZZA LUJERULUI SRL:

1) Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

    2) Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: francizadodo.ro.

Art.2 În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveți dreptul să solicitați orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă și numai dacă se poate identifica autorul furnizarii datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizati date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acțiunea dvs. directă.

Art.3  Puteți solicita separat să cunoașteți dacă sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita anumite informații despre acestea.

Art.4 Trebuie sa cunoașteți că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o luna, dar, în condiții speciale aceste termen putem să îl extindem la doua luni, situație în care va vom informa cu privire la prelungire.

Art.5 De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privința termenului de rectificare, aveți dreptul să vă adresați la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art.6 Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obține din partea societății noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care exista unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligație legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu varsta sub 16 ani, iar părinții sau persoanele care exercita drepturile părintești își retrag consimțământul acordat.

Art.7 La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că ați solicitat ștergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Art.8  Situațiile în care nu avem obligația de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 1. exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2.  respectarea unei obligații legale;
 3. motive de interes public, în domeniul sănătății publice;
 4. scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 5. constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de judecată.

Art.9 Dreptul la restrictionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre urmatoarele situatii:

 • Rectificarea datelor incorecte sau inexacte, puteți solicita sa se restrictioneze accesul la acestea in perioada necesara verificarii datelor si rectificarii;
 • dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastra nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriți sa le pastram pentru a le utiliza la o acțiune în instanță;
 • dacă sunteți împotriva prelucrării, în continuare, puteți solicita restricționarea accesului la datele dvs. personale atît timp cît verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs. de a va opune prelucrării. De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util.

Art.10 Dreptul de a va retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor cu caracter personal numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa francizadodo.ro prin care sa ne anuntati că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale. Mail-ul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageti consimtamantul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Art.11 Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor și prelucrării, precum si a colaborării. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Art.12  Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveți de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveți posibilitatea sa ne solicitati ca aceste date sa le transmitem – sa le portam – automat altui operator (entitate juridica), asa cum ne veti indica.

Art.13  Dreptul de a va opune prelucrării – se aplica doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care va aflati, este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucram datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri.   Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziție, cum ar fi:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

Art.14 Toate drepturile menționate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul social al DODO PIZZA LUJERULUI SRL din Sat Tamasi, Comuna Corbeanca, str. Alunisului nr. 2A, jud. Ilfov, sau la adresa de email: francizadodo.ro cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care se exercita prin cerere scrisă înaintată autorității competente.

V. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI

Art.1 În mod implicit, site-ul www.francizadodo.ro  utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

Art.2 Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că, cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Art.3 Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal.

Art.4 Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmariți link-urile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram. Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor. De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamantul explicit pentru a accepta cookie -urile YouTube, dacă va uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook, același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Art.5 Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Art.6 Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm sa consultați informațiile privind protectia datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/

Art.7 Dacă nu doriți ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

Art.8 Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google: https://www.google.com/

Art.9 Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entități din afara DODO PIZZA LUJERULUI SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credință, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informațiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 • respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorități îndreptățite;
 • prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informațională sau de ordin tehnic;
 • protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietății sau siguranței companiei DODO PIZZA LUJERULUI SRL, a utilizatorilor noștri, așa cum se stipulează sau se permite prin lege.

Art.10 Politica noastră de confidențialitate nu se aplica serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care va pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii DODO PIZZA LUJERULUI SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidențialitate nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii si organizații care fac reclama serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel si alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante.

Art.11 Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidențialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidentialitate vor fi postate pe pagina web www.francizadodo.ro si, în cazul în care modificarile sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate.

Art. 12 Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.francizadodo.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Art.13 Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contacți la adresa de e-mail francizadodo.ro .

Art.14  În ipoteza În care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, prin e-mail la adresa: francizadodo.ro.

Art.15 Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioada rezonabila, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.